Plzeňský kraj dětem

Také trnete hrůzou, když se vaše ratolest chystá na školní výlet, na koupaliště nebo na cyklistickou projížďku? Nezoufejte a přijďte 28. června v 10 hodin na  náměstí Republiky v Plzni. Pro všechny rodiče, děti a mládež tu bude připravena  akce, která bude mít za úkol oslovit širokou veřejnost a upozornit na značná rizika spojená se všemi druhy činností dětí a mládeže a do prevence a boje proti těmto rizikům zapojit aktivně i organizace a společnosti, které mají bezpečnost životního prostředí přímo ve své náplni nebo nabízejí produkty, které k bezpečnosti přispívají. Vaše děti se tu dozví, jak poskytnout první pomoc v případě úrazu nebo jakým způsobem provést umělé dýchání. Až do 16 hodin bude pro návštěvníky připraven bohatý program, ve kterém vystoupí například Dáda Patrasová, skupina Maxim Turbulenc, Kroky  Michala Davida, soubory z dětských domovů, Taneční škola Dance Nation Plzeň, fotbalisté, hokejisté a mnoho dalších v čele s Michalem Jančaříkem a Zorou Kepkovou z televize Nova v roli moderátorů.

Součástí akce budou různé dětské atrakce, zvířátka ze ZOO, soutěže o ceny, autogramiády, dopravní hřiště, ukázky hasičů, záchranářů, policie..... Nedílnou součástí akce pak bude i sponzorská podpora ve prospěch vybraných jednotlivců, dětských domovů nebo nadací či spolků.

Šestihodinový program nabídne možnost setkání s profesionály z řad policie, hasičů i záchranné služby, rodiče i děti se tak budou moci zblízka seznámit se způsoby jejich práce i komunikace s akcentem na problematiku typickou pro daný region nebo roční období, v němž bude akce organizována.

Hlavním tématem, na který chce akce Plzeňský kraj dětem upozornit je právě bezpečnost dětí a mládeže v silničním provozu (v autě jako spolucestující i za volantem, v pozici chodce, na kole či kolečkových bruslích). Upozornit na možnosti aktivní i pasivní ochrany a důležitost preventivního působení chtějí organizátoři i u dalších témat, kterými jsou celoroční volnočasové aktivity, bezpečnost dětí a mládeže ve vazbě na životní prostředí a zdravotní péče, první pomoc a bezpečný vývoj mládeže.

Spolupořadateli projektu jsou GENESY s.r.o. aNadace BESIP. Záštitami bude Plzeňský kraj a ministerstva, která jsou s bezpečností a výchovou mládeže spojená.

Akce bude mít masivní podporu ve sdělovacích prostředcích (TV, rádia, tisk, internet) i jinou formou (plakáty, bannery, letáky, atd.). Bude podpořena a zaštítěna politickými a společenskými špičkami Plzeňského kraje i České republiky (ministerstvem dopravy, školství, zdravotnictví, dále ČČKatd.)

Těšíme se na Vás 28.června 2012 v Plzni na náměstí Republiky od 10 do 16
hodin na akci Plzeňský kraj dětem!

image
https://genesy.cz/wp-content/themes/hazel/
https://genesy.cz/
#8f8f8f
style1
paged
načítám...
/www/doc/www.genesy.cz/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off