cz

Reklamní servis

Reklamní servis, který poskytujeme firmám a společnostem

Servis GENESY s.r.o. vychází ze znalosti trendů trhu a z požadavků klienta. Naši roli spatřujeme nejen v tom, že nasloucháme klientovu přání a plníme je, ale že zároveň aktivně působíme při formulaci jeho reklamní strategie.

Public relations

Pracujeme se širokým spektrem médií, tradičním, jako jsou tisk, rozhlas a televize i moderním, jako jsou web nebo Facebook.
Jiným prvkem vztahů s veřejností jsou společenské akce, party, tiskové konference a prezentace.
Pro své klienty organizujeme mediální kampaně, ať už formou reklamních spotů, reportáží nebo rozhovorů nebo formou společenských akcí. V současnosti jsou nejžádanější společenské akce Film Party, Praha dětem, Judo Show Cup a Smoking night.

Inzerci směřujeme jako do periodik celorepublikových, tak i regionálních, k posílení prestiže a tržního postavení klienta v jeho cílovém regionu. Spolupracujeme s lifestylovými časopisy a s odbornými a specializovanými periodiky.
Další prvky propagace, které používáme je zviditelnění našich klientů prostřednictvím outdoorových reklamních nástrojů a zcela specifickou položku představuje product placement ve filmech, které produkujeme.
                                

Stáhnout brožuru